top of page

Konferencja w Starej Jedlance

Zaktualizowano: 23 wrz 2018

W dniach 16 -17 września byliśmy w Starej Jedlance na zorganizowanej przez nasz Zakład już po raz drugi ogólnopolskiej konferencji.Konferencja poświęcona była problematyce przesłanek koncentracji, kumulacji i monopolizacji władzy, ważnej teoretycznie ale i aktualnej. Wzięło w niej udział ponad 30 badaczy z Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Gdańskiego, UKSW, Uniwersytetu Jagiellońskiego, UMCS, Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Opolskiego, Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, Uniwersytetu Zielonogórskiego, Uniwersytetu Szczecińskiego. Gorąca i wnikliwa dyskusja toczyła się wokół następujących referatów:

SESJA I.

Kategorie wyjściowe (władza, kumulacja władzy, monopolizacja władzy)

i narzędzia analizy

doc. dr Bohdan KACZMAREK (Uniwersytet Warszawski, Instytut Nauk Politycznych)

Kategoria przesłanek władzy i jej zastosowania

prof. zw. dr hab. Mirosław KARWAT (Uniwersytet Warszawski, Instytut Nauk Politycznych)

Korelacje między koncentracją, kumulacją i monopolizacją władzy

prof. US, dr hab. Jerzy KOCHAN (Uniwersytet Szczeciński, Instytut Filozofii)

Totalitaryzm i demokracja, czyli demokracji nie było

dr Wiktor SZEWCZAK

(Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych)

Koncentracja władzy a problem reprezentacji politycznej

dr Waldemar BULIRA (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Politologii)

Problem monopolizacji i koncentracji władzy w świetle wybranych teorii nowoczesności

prof. dr hab. Tadeusz KLEMENTEWICZ

(Uniwersytet Warszawski, Instytut Nauk Politycznych)

Walory heurystyczne teorii monopolizacji (oligopolizacji) kapitału do analizy systemu władzy w turbokapitalizmie

prof. dr hab. Tomasz ŻYRO (Uniwersytet Warszawski, Instytut Nauk Politycznych)

Dobrotliwy paternalizm władzy czy despotyzm biurokratyczny?

SESJA II.

Uniwersalne uwarunkowania i mechanizmy monopolizacji władzy

Prof. UG, dr hab. Jarosław NOCOŃ (Uniwersytet Gdański, Instytut Politologii)

Socjobiologiczne uwarunkowania monopolizacji władzy

dr hab. Jacek ZIÓŁKOWSKI (Uniwersytet Warszawski, Instytut Nauk Politycznych)

Socjotechniczne strategie monopolizacji władzy politycznej

mgr Piotr RUTKOWSKI (Uniwersytet Warszawski,

doktorant Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych)

Mózg i władza. Neurobiologiczne przesłanki monopolizacji władzy

dr hab. Ewa MARCINIAK (Uniwersytet Warszawski, Instytut Nauk Politycznych) Metamorficzne efekty władzy

dr Kamil MINKNER (Uniwersytet Opolski, Instytut Politologii)

Symboliczne mechanizmy monopolizacji władzy politycznej

dr Marcin TOBIASZ (Uniwersytet Warszawski, Instytut Nauk Politycznych)

Dyskurs jako narzędzie reprodukcji władzy politycznej

mgr Sara BURCHERT (Uniwersytet Warszawski,

doktorantka Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych)

Zarządzanie znaczeniami i zawłaszczanie symboli - dominacja w przestrzeni dyskursu publicznego

mgr Tomasz RAWSKI (Uniwersytet Warszawski,

doktorant Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych)

Monowładza - monojęzyk. Charakterystyka współzależności

SESJA III.

Uwarunkowania i mechanizmy monopolizacji władzy

w realiach epoki współczesnej

dr hab. Filip ILKOWSKI (Uniwersytet Warszawski, Instytut Nauk Politycznych)

Ekonomiczne i polityczne współzależności i sprzeczności koncentracji władzy w kapitalizmie

dr hab. Artur LASKA (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Instytut Nauk Politycznych)

Współczesne implikacje dynamiki i heterogeniczności przestrzennego kontekstu władzy politycznej

prof. zw. dr hab. Jan HUDZIK (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Politologii)

Dwa fundamentalizmy - nośniki monokratyzmu

dr Alina KASZKUR (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Instytut Nauk Politycznych)

Uwarunkowania kulturowe a monopolizacja i koncentracja władzy w systemie demokratycznym

prof. UKSW, dr hab. Janusz WĘGRZECKI

(Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Instytut Politologii)

Monopolizacja władzy symbolicznej we współczesnej demokracji liberalnej

dr hab. Piotr BOROWIEC

(Uniwersytet Jagielloński, Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych)

Strategia politycznego populizmu a współczesny kryzys dominacji neoliberalnej ideologii

SESJA IV.

Medializacja polityki jako korelat monopolizacji władzy

prof. UMCS, dr hab. Piotr CELIŃSKI (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Politologii)

Biotechnologie, media i polityka

dr Marcin SANAKIEWICZ (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Politologii)

Performans i biowładza: próba rozpoznania istoty medialności polityki

dr Przemysław WIATR (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Politologii)

Monopol techniczno-medialny a liberalizm - studium z pogranicza filozofii mediów i polityki

prof. UP dr hab. Magdalena MIKOŁAJCZYK

(Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, Instytut Politologii)

Dyskurs diagnozy, diagnoza dyskursu, czyli nie o tym, jak jest, ale jak o tym mówią

SESJA V.

Tendencje monokratyczne w polskiej transformacji

dr Janusz JARTYŚ (Uniwersytet Szczeciński, Instytut Politologii i Europeistyki)

Historyczne, kulturowe i społeczne aspekty monopolizacji władzy w Polsce

prof. UZ, dr hab. Łukasz MŁYŃCZYK (Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Politologii)

Monopol prawa i sprawiedliwości jako problem nieograniczonej władzy.

prof. UKW dr hab. Filip PIERZCHALSKI

(Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Instytut Nauk Politycznych)

Narracja mesjanistyczna jako instrument koncentracji władzy w warunkach polskiej transformacji

prof. UZ, dr hab. Lech SZCZEGÓŁA (Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Socjologii)

Ideologia państwa - narodu. Źródło hegemonii PiS

dr Sławomir CZAPNIK (Uniwersytet Opolski, Instytut Politologii)

PiS-owski Behemot. O monopolizacji różnych form władzy


140 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Mirosław Karwat "HUNWEJBINI BIBLIOMETRYCZNEJ „REWOLUCJI”

Mirosław Karwat HUNWEJBINI BIBLIOMETRYCZNEJ „REWOLUCJI” Imperium Bibliometrii atakuje. Chowaj się kto może… albo miej godność i daj odprawę harcownikom. 1. Komercyjno-biurokratyczna patopunktoza Defor

Commenti


bottom of page