Bohdan Kaczmarek
Dyżury i komunikaty

 Dyżury w semestrze letnim 2019/2020

odbywać się będą w środy w godz. 13 - 14.30 Katedrze Teorii Polityki i Myśli Politycznej w pok. 208 w d. INP, Nowy Świat 67.W związku z decyzjami dotyczącymi walki z pandemią dyżury nie odbywają się w tradycyjnej formie. W razie potrzeby konsultacji i w innych sprawach proszę o kontakt mailowy. Możliwe jest też spotkanie na Google Meet w terminie dyżuru lub innym terminie do indywidualnego ustalenia.

Zaliczenia i egzaminy w sesji letniej odbywać się będą online zgodnie z harmonogramem opublikowanym na stronach WNPiSM oraz uzgodnieniami poczynionymi na zajęciach. Wykorzystywać będziemy platformę Google Meet do przekazania pytań oraz uniwersytecką platformę G-Suite i USOS-mail do przekazywania odpowiedzi, prezentacji i esejów.

Zaliczenia poprawkowe przewidziane są w nastepujących terminach:

Politologia organizacji dzienne - wtorek, 16.06, godz. 11.30

Politologia organizacji zaoczne - niedziela, 21.06, godz. 11.00

Zarządzanie wiedzą, zaoczne - niedziela, 21.06, godz. 12

Socjologia instytucji totalnych i grup dyspozycyjnych zaoczne - niedziela, 21.06, godz. 10

Egzaminy, I termin

Socjologia instytucji totalnych i grup dyspozycyjnych dzienne - wtorek, 16.06, godz. 13.00

Organizacja i zarządzanie, stosunki międzynarodowe, dzienne - środa, 17.06, godz. 10

Egzaminy poprawkowe

Socjologia instytucji totalnych i grup dyspozycyjnych , dzienne - środa, 2.09, godz. 10

Organizacja i zarządzanie, stosunki międzynarodowe - czwartek, 3.09, godz. 10

Oceny będę wpisywał sukcesywnie, w miarę sprawdzania prac, uwzględniając w ocenie ostatecznej ocenę z referatów, prac pisemnych i prezentacji oraz aktywności na zajęciach. Ocen nie będę zatwierdzał do końca lipca - wtedy zamknie się możliwość dokonywania korekt w USOS w I terminie. Można w tym czasie poprawiać oceny zgodnie z harmonogramem sesji oraz w uzgodnionych terminach. 

Zapraszam do kontaktu mailowego, można skorzystać z poniższego formularza, warto także w tej formie zapowiedzieć swoją wizytę na dyżurze.

Prace pisemne powinny spełniać następujące wymagania:

1. Objętość 8 stron znormalizowanych (każda 1800 znaków), format dowolny

2. Praca powinna być własnego autorstwa, to oczywiste ale warto przypomnieć, wszystkie prace sprawdzam w systemie antyplagiatowym

3. Praca powinna zawierać bibliografię i przypisy zgodne z PN, rzetelną informację o źródłach

4. Prace z zarządzania w administracji publicznej, zarządzania strategicznego, zarządzania ryzykiem politycznym, zarządzania wiedzą, socjologii instytucji totalnych i grup dyspozycyjnych, politologii organizacji, strategii politycznych powinny zawierać zarówno warstwę teoretyczną, jak i samodzielne przeanalizowanie problemu na przykładzie konkretnej, zbadanej samodzielnie organizacji.

5. Prace powinny być dostarczone mailem najpóźniej do przedostatnich zajęć w semestrze.

Formularz kontaktowy
  • Facebook Clean Grey
  • Twitter Clean Grey
  • LinkedIn Clean Grey

© 2023 by Scientist Personal. Proudly created with Wix.com