Bohdan Kaczmarek
Dyżury i komunikaty

Dyżur w semestrze zimowym 2020/2021

W semestrze zimowym dyżury odbywać się będą w środy, w godz. 10 -11.30. W związku z pandemią dyżury będą odbywać się online na platformie Google Meet. Zainteresowanych proszę o wcześniejszy kontakt mailowy, bym mógł przesłać aktualny link umożliwiający podłączenie się. 

W razie potrzeby konsultacji i w innych sprawach proszę o kontakt mailowy. Możliwe jest też spotkanie na Google Meet w innym niż dyżur terminie - do indywidualnego ustalenia.

Zapraszam do kontaktu mailowego, można skorzystać z poniższego formularza, warto także w tej formie zapowiedzieć swoją wizytę na dyżurze.

Prace pisemne powinny spełniać następujące wymagania:

1. Objętość 8 stron znormalizowanych (każda 1800 znaków), format dowolny

2. Praca powinna być własnego autorstwa, to oczywiste ale warto przypomnieć, wszystkie prace sprawdzam w systemie antyplagiatowym

3. Praca powinna zawierać bibliografię i przypisy zgodne z PN, rzetelną informację o źródłach

4. Prace z zarządzania w administracji publicznej, zarządzania strategicznego, zarządzania ryzykiem politycznym, zarządzania wiedzą, socjologii instytucji totalnych i grup dyspozycyjnych, politologii organizacji, strategii politycznych powinny zawierać zarówno warstwę teoretyczną, jak i samodzielne przeanalizowanie problemu na przykładzie konkretnej, zbadanej samodzielnie organizacji.

5. Prace powinny być dostarczone mailem najpóźniej do przedostatnich zajęć w semestrze.

Formularz kontaktowy
  • Facebook Clean Grey
  • Twitter Clean Grey
  • LinkedIn Clean Grey

© 2023 by Scientist Personal. Proudly created with Wix.com