top of page
Bohdan Kaczmarek
Dyżury i komunikaty

Dyżury

W jesiennej sesji poprawkowej będę miał dyżur w czwartek 

7 września o godz. 11.45 w p. 208, Nowy Świat 67.

Osoby zainteresowane proszone są o wcześniejszy kontakt mailowy.

W razie potrzeby dodatkowych  konsultacji i w innych sprawach proszę również o kontakt mailowy. Możliwe jest też spotkanie na Google Meet lub Zoom w terminie dyżuru lub w innym niż dyżur terminie - do indywidualnego ustalenia.

Komunikaty

Prace pisemne powinny spełniać następujące wymagania:

1. Objętość 8 stron znormalizowanych (każda 1800 znaków), format dowolny

2. Praca powinna być własnego autorstwa, to oczywiste ale warto przypomnieć, wszystkie prace sprawdzam w systemie antyplagiatowym

3. Praca powinna zawierać bibliografię i przypisy zgodne z PN, rzetelną informację o źródłach

4. Prace z zarządzania w administracji publicznej, zarządzania strategicznego, zarządzania ryzykiem politycznym, zarządzania wiedzą, socjologii instytucji totalnych i grup dyspozycyjnych, politologii organizacji, strategii politycznych powinny zawierać zarówno warstwę teoretyczną, jak i samodzielne przeanalizowanie problemu na przykładzie konkretnej, zbadanej samodzielnie organizacji.

5. Prace powinny być dostarczone mailem najpóźniej do przedostatnich zajęć w semestrze.

Zapraszam do kontaktu mailowego, można skorzystać z poniższego formularza.

Formularz kontaktowy

Dziękujemy! Wiadomość wysłana.

bottom of page