Bohdan Kaczmarek
Dyżury i komunikaty

Dyżury

W semestrze zimowym odbywać się będą w środy, w godz. 10 -11.30 do zakończenia sesji zimowej. W związku z pandemią dyżury będą odbywać się online na platformie Google Meet.

Dyżur w semestrze letnim planuję na poniedziałki w godz. 11.30 - 13 także na platformie Google Meet.  Zainteresowanych uczestnictwem w dyżurach proszę o wcześniejszy kontakt mailowy. Linki do dyżurów znajdują się na stronach WNPiSM.

W razie potrzeby konsultacji i w innych sprawach proszę również o kontakt mailowy. Możliwe jest też spotkanie na Google Meet lub Zoom w innym niż dyżur terminie - do indywidualnego ustalenia.

Komunikaty

Oceny z poprawkowych zaliczeń i egzaminów wpisałem do USOS. W niektórych przypadkach może nie być oceny - np sprawdzian został zaliczony a jeszcze nie oddano pracy pisemnej lub referatu. Oceny w II terminie jeszcze nie są zatwierdzone, USOS  w przyszłym tygodniu jeszcze nie jest zamknięty. Ostanią sznasą na poprawki jest więc dyżur 8 marca.

Oceny z teorii polityki zarówno dla studiów dziennych, jak i zaocznych, są wpisane do USOS, nie są jeszcze zatwierdzone. Poprawianie jest możliwe na dyżurach w terminach przewidzianych w kalendarzu akademickim UW oraz USOS

Oceny z zarządzania w administracji publicznej są wpisane do USOS. Poprawki są możliwe na dyżurach w terminach przewidzianych kalendarzem akademickim UW i możliwościami wpisu ocen do USOS.

Prace pisemne powinny spełniać następujące wymagania:

1. Objętość 8 stron znormalizowanych (każda 1800 znaków), format dowolny

2. Praca powinna być własnego autorstwa, to oczywiste ale warto przypomnieć, wszystkie prace sprawdzam w systemie antyplagiatowym

3. Praca powinna zawierać bibliografię i przypisy zgodne z PN, rzetelną informację o źródłach

4. Prace z zarządzania w administracji publicznej, zarządzania strategicznego, zarządzania ryzykiem politycznym, zarządzania wiedzą, socjologii instytucji totalnych i grup dyspozycyjnych, politologii organizacji, strategii politycznych powinny zawierać zarówno warstwę teoretyczną, jak i samodzielne przeanalizowanie problemu na przykładzie konkretnej, zbadanej samodzielnie organizacji.

5. Prace powinny być dostarczone mailem najpóźniej do przedostatnich zajęć w semestrze.

Zapraszam do kontaktu mailowego, można skorzystać z poniższego formularza, warto także w tej formie zapowiedzieć swoją wizytę na dyżurze.

Formularz kontaktowy

Dziękujemy! Wiadomość wysłana.