Bohdan Kaczmarek
Dyżury i komunikaty

Dyżury

Najbliższy dyżur we wtorek 28.06.2022 może zacząć się z opóźnieniem ze względu na zebranie, w którym uczestniczę, proszę o ewentualne poczekanie.

Dyżuru we wtorek 5.07.2022 nie będzie, jestem wtedy na konferencji.

Oceny z organizacji i zarządzania na kierunku stosunki międzynarodowe oraz socjologii instytucji totalnych na dziennym bezpieczeństwie są wpisane w USOS jako jeszcze niezatwierdzone. Poprawki możliwe na dyżurach, proszę o uprzedni kontakt mailowy.

Oceny z politologii organizacji i socjologii instytucji totalnych są wpisane jako niezatwierdzone w USOS. Poprawki możliwe są na dyżurach oraz na dodatkowym dyżurze 25.06.2022 o godz.10 w p. 208 Nowy Świat 67.

Uwaga

Odwołuję zajęcia z politologii organizacji i strategii politycznych oraz dyżur we wtorek 24 maja b.r. z powodu wyjazdu na konferencję naukową.

Dyżury w semestrze letnim 2021/2022 odbywać się będą we wtorki, w godz. 11.30 -13 w pok. 208, Nowy Świat 67, osoby zainteresowane proszone są o wcześniejszy kontakt mailowy.

W razie potrzeby dodatkowych  konsultacji i w innych sprawach proszę również o kontakt mailowy. Możliwe jest też spotkanie na Google Meet lub Zoom w terminie dyżuru lub w innym niż dyżur terminie - do indywidualnego ustalenia.

Komunikaty

Prace pisemne powinny spełniać następujące wymagania:

1. Objętość 8 stron znormalizowanych (każda 1800 znaków), format dowolny

2. Praca powinna być własnego autorstwa, to oczywiste ale warto przypomnieć, wszystkie prace sprawdzam w systemie antyplagiatowym

3. Praca powinna zawierać bibliografię i przypisy zgodne z PN, rzetelną informację o źródłach

4. Prace z zarządzania w administracji publicznej, zarządzania strategicznego, zarządzania ryzykiem politycznym, zarządzania wiedzą, socjologii instytucji totalnych i grup dyspozycyjnych, politologii organizacji, strategii politycznych powinny zawierać zarówno warstwę teoretyczną, jak i samodzielne przeanalizowanie problemu na przykładzie konkretnej, zbadanej samodzielnie organizacji.

5. Prace powinny być dostarczone mailem najpóźniej do przedostatnich zajęć w semestrze.

Zapraszam do kontaktu mailowego, można skorzystać z poniższego formularza.

Formularz kontaktowy

Dziękujemy! Wiadomość wysłana.