top of page
Bohdan Kaczmarek
Dyżury i komunikaty

Dyżury

W semestrze letnim i w sesji letniej  dyżury odbywają się we wtorki, w godz. 11.15 - 12.30. Dodatkowy dyżur przed wakacjami odbędzie się w poniedziałek 8 lipca o godz.10. W jesiennej sesji poprawkowej planuję dyżur we wtorek 3 września o godz. 11.15. Dyżury odbywają się w p.208, Nowy Swiat 67

Osoby zainteresowane przyjściem na dyżur proszone są o wcześniejszy kontakt mailowy.

Oceny zostały wpisane w USOS, są jeszcze niezatwierdzone, jest możliwość poprawiania na dyżurach. Jeśli brakuje oceny proszę o kontakt - może czegoś brakuje, wyjaśnimy.

Z poprawionymi i sprawdzonymi pracami można się zapoznać na dyżurze, ewentualnie prześlę mailem po zgłoszeniu takiej potrzeby.

W razie potrzeby dodatkowych  konsultacji i w innych sprawach proszę również o kontakt mailowy. Możliwe jest też spotkanie w uzasadnionych przypadkach  na Google Meet lub Zoom w terminie dyżuru lub w innym niż dyżur terminie - do indywidualnego ustalenia.

Komunikaty

Prace pisemne powinny spełniać następujące wymagania:

1. Objętość 8 stron znormalizowanych (każda 1800 znaków), format dowolny

2. Praca powinna być własnego autorstwa, to oczywiste ale warto przypomnieć, wszystkie prace sprawdzam w systemie antyplagiatowym

3. Praca powinna zawierać bibliografię i przypisy zgodne z PN, rzetelną informację o źródłach

4. Prace z zarządzania w administracji publicznej, zarządzania strategicznego, zarządzania ryzykiem politycznym, zarządzania wiedzą, socjologii instytucji totalnych i grup dyspozycyjnych, politologii organizacji, strategii politycznych powinny zawierać zarówno warstwę teoretyczną, jak i samodzielne przeanalizowanie problemu na przykładzie konkretnej, zbadanej samodzielnie organizacji.

5. Prace powinny być dostarczone mailem najpóźniej do przedostatnich zajęć w semestrze.

Zapraszam do kontaktu mailowego, można skorzystać z poniższego formularza.

Formularz kontaktowy

Dziękujemy! Wiadomość wysłana.

bottom of page