top of page
Bohdan Kaczmarek
Dyżury i komunikaty

Dyżury

W semestrze letnim planuję dyżury we wtorki, w godz. 11.15 - 12.30, dyżury stacjonarne rozpoczną się od 19.03, wcześniej możliwe konsultacje online po wcześniejszym mailowym uzgodnieniu terminu.

Osoby zainteresowane przyjściem na dyżur proszone są o wcześniejszy kontakt mailowy.

W razie potrzeby dodatkowych  konsultacji i w innych sprawach proszę również o kontakt mailowy. Możliwe jest też spotkanie na Google Meet lub Zoom w terminie dyżuru lub w innym niż dyżur terminie - do indywidualnego ustalenia.

Komunikaty

Prace pisemne powinny spełniać następujące wymagania:

1. Objętość 8 stron znormalizowanych (każda 1800 znaków), format dowolny

2. Praca powinna być własnego autorstwa, to oczywiste ale warto przypomnieć, wszystkie prace sprawdzam w systemie antyplagiatowym

3. Praca powinna zawierać bibliografię i przypisy zgodne z PN, rzetelną informację o źródłach

4. Prace z zarządzania w administracji publicznej, zarządzania strategicznego, zarządzania ryzykiem politycznym, zarządzania wiedzą, socjologii instytucji totalnych i grup dyspozycyjnych, politologii organizacji, strategii politycznych powinny zawierać zarówno warstwę teoretyczną, jak i samodzielne przeanalizowanie problemu na przykładzie konkretnej, zbadanej samodzielnie organizacji.

5. Prace powinny być dostarczone mailem najpóźniej do przedostatnich zajęć w semestrze.

Zapraszam do kontaktu mailowego, można skorzystać z poniższego formularza.

Formularz kontaktowy

Dziękujemy! Wiadomość wysłana.

bottom of page