top of page
Mirosław Karwat

Profesor nauk humanistycznych, politolog, kierownik Katedry Teorii Polityki i Myśli Politycznej Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalista w dziedzinie teorii polityki i socjotechniki. Wieloletni (po chwilę obecną) Członek Komitetu Nauk Politycznych PAN.

Absolwent Instytutu Nauk Politycznych UW (magisterium w 1975 roku), stopień doktora uzyskał na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW w 1977 roku, stopień doktora habilitowanego w Akademii Nauk Społecznych w Warszawie w 1986 roku, tytuł profesora nauk humanistycznych w 2009 roku.

Autor blisko 200 artykułów naukowych w czasopismach i pracach zbiorowych, przeszło 300 artykułów popularnonaukowych i publicystycznych oraz książek

Jestem autorem m.in. następujących książek naukowych i popularnonaukowych:

1. Podmiotowość polityczna. Humanistyczna interpretacja polityki w marksizmie. PWN,

Warszawa 1980, ss. 363.

2. Młodzież - ruch młodzieżowy - polityka (wsp. z Włodzimierzem Milanowskim). Wyd.

wewn. Centralna Szkoła Aktywu ZSMP, Warszawa 1981, ss. 329.

3. Kołowrót działacza, czyli traktat o samoparaliżu organizacji. ISKRY, Warszawa 1983,

ss. 143.

4. Poradnik pseudodziałacza. KAW, Warszawa 1984, ss. 236.

5. Człowiek polityczny. Próba interpretacji marksistowskiej. PWN, Warszawa 1989, ss.

243.

6. Sami swoi. Rzecz o rozkładzie partii rządzącej. Wyd. Fundacja im. K.Kelles-Krauza,

Warszawa 1991, ss. 79 [mała poligrafia].

7. Miernoty i figuranci. Formalistyczna degeneracja władzy. Wydawnictwo Adam

Marszałek, Toruń 1993, ss. 118.

8. Sztuka manipulacji politycznej. Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń. Wyd. I 1998,

Wyd. II 1999, wyd. III 2000, wyd. IV 2001; ss. 222 [Podręcznik, przewodnik po

problematyce]

9. O perfidii. Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA, Warszawa 2001, ss. 429 [W

serii Spectrum]

10. Figuranctwo jako paradoks uczestnictwa. Eseje przewrotne. DW ELIPSA, Warszawa

2004, ss.273.

11. O demagogii. Wydawnictwo Sejmowe. Warszawa 2006.

12. O złośliwej dyskredytacji. Manipulowanie wizerunkiem przeciwnika. Wydawnictwo

Naukowe PWN, Warszawa 2006.

13. Teoria prowokacji. Analiza politologiczna. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

2007.

14. Paradoksy polityki (praca zbiorowa – redaktor tomu, z wydatnym udziałem własnym,

zob. niżej), DW ELIPSA, Warszawa 2007.

15. Akredytacja w życiu społecznym i politycznym. Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR,

Warszawa 2009.

16. O karykaturze polityki. Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA S.A., Warszawa

2012.

17. Leksykon pojęć politycznych (praca zbiorowa, współredaktor tomu – obok Jacka

Ziółkowskiego, z wydatnym udziałem własnym w postaci 39 haseł), DW ELIPSA,

Warszawa 2013.

18. Podstawy socjotechniki dla politologów, polityków i nie tylko, wyd. DIFIN 2014

bottom of page