top of page
Bohdan Kaczmarek
Linki do przydatnych materiałów dostępnych w sieci

 

Blog "Skojarzenia, na którym zaieszczam linki do ciekawych politologicznie, często kontrowersyjnych materiałów publikowanych w sieci, nie zawsze podejmowanych pierwszoplanowo w mediach https://bohdankaczmarek.wordpress.com.  

 

Blog był aktualizowany w programie Evernote, jednakże ostatnio nie jest to możliwe, program skasował możliwość udostępniania poprzez link do notesu. Udostępnianie jest możliwe jedynie poprzez e-mail. Zainteresowanych  zapisami w dotychczasowym notatniku Internetówka proszę o kontakt mailowy.

Aktualnie testuję możliwość udostępniania notatnika w OneNote. W tym celu założyłem nowy notatnik. Nazwałem go Nową Internetówką. Odpowiedni link jest na blogu "Skojarzenia".

Link do do zapisu stenograficznego wystąpienia na konferencji zorganizowanej w Lubinie przez władze samorządowe Lubina, Wrocławia i regionu w sprawie dalszej prywatyzacji KGHM 21.10.2009 "Polska Miedź dobrem regionu". Niestety strona nie jest dostępna, zamieszczam w celach historycznych.

http://www.kghm.sos.pl/opinie-ekspertow/120-bohdan-kaczmarek

Artykuły i teksty z zakresu teorii polityki

M. Gulczyński „Alternatywne orientacje w politologii”   

https://www.academia.edu/19745288/ALTERNATYWNE_ORIENTACJE_W_POLITYCE_I_POLITOLOGII

 

M. Karwat "Polityczność i upolitycznienie" 

http://www.studiapolitologiczne.pl/Politycznosc-i-upolitycznienie-nMetodologiczne-ramy-analizy,117511,0,1.html

M. Karwat "Czym jest teoria w politologii" 

https://www.yumpu.com/xx/document/view/39410377/czym-jest-teoria-w-politologii-rodzaje-teorii-w-nauce-o-polityce

M. Karwat "O książce Ryszarda Skarzyńskiego Podstawowy dylemat politologii" http://oapuw.pl/wp-content/uploads/2013/03/Karwat-M-O-ksiazce-Ryszarda-S.pdf Link niestety nie działa

M. Burawoy „O socjologię publiczną. Przemówienie prezydenckie z roku 2004”, http://burawoy.berkeley.edu/PS/Translations/Poland/ASA.Polish.pdf

Polemika P. Sztomki z M. Burawoyem "Kolejna socjo;ogiczna utopia" https://ispan.waw.pl/journals/index.php/slh/article/view/slh.2014.011

M. Burawoy "Ostatni pozytywista" http://pracownik.kul.pl/files/37099/public/Burawoy_Ostatni_pozytywista.pdf

Nauki o polityce publicznej a polityka społeczna - debata, m.in. wystąpienia M. Karwata, T. Klementewicza, B. Kaczmarka http://www.problemypolitykispolecznej.pl/images/czasopisma/36/PPS-36-109-126.pdf 

Nowa Krytyka http://www.nowakrytyka.pl

Studia Krytyczne http://www.studiakrytyczne.pl

Pozostawiam linki do OAP - w tej chwili nie działają, może uda się sprawić by teksty tam publikowane, czasami jedynie tam, powróciły.

e-Politicon nr 22/2017 polemizujący z pracą T.Warczoka i T. Zaryckiego Gra peryferyjna: polska politologia w globalnym polu nauk społecznych http://oapuw.pl/e-politikon-nr-222017/

Czytelnia OAP UW, teksty teoriopolityczne są głównie w dziale "Pozostałe pozycje" http://biblioteka.oapuw.pl/czytelnia/

Studia Politologiczne 

http://www.studiapolitologiczne.pl/pl/tomy-wydane

Atheneum Polskie Studia Politologiczne http://www.athenaeum.umk.pl/podstrony/numery.html

Rocznik Teoria Polityki http://www.ejournals.eu/TP/

Biblioteka - Centrum Badań i Studiów Marksistowskich 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artykuły i teksty z zakresu politologii organizacji, zarządzania w administracji publicznej , organizacji i zarządzania oraz zarządzania wiedzą

Ephemeria Theory and Politics in Organizations http://www.ephemerajournal.org


Critical Management Studies http://www.criticalmanagement.org 


Nurt krytyczny i zarządzanie humanistyczne 

http://kostera.pl/documents/zarz.hum.pdf


http://www.academia.edu/8950601/Radykalny_manifest_humanistyczny_współczesnego_zarządzania 


Materiały na stronach prof. Moniki Kostery http://kostera.pl/

 

Szkoły, metafory, podejścia


Ł. Sułkowski "Teorie, paradygmaty, metafory i ideologie zarządzania - kontrowersje wokół współczesnego dyskursu organizacji i zarządzania" 

https://www.researchgate.net/publication/303704208_Teorie_paradygmaty_metafory_i_ideologie_zarzadzania_-_kontrowersje_wokol_wspolczesnego_dyskursu_organizacji_i_zarzadzania_Theories_paradigms_metaphors_and_ideologies_of_management_-_different_ways_of_

P. Górski  Historia i zarządzanie Typologia podejść badawczych

Ł. Sułkowski Metafory, archetypy i paradoksy organizacji

https://www.researchgate.net/publication/322273093_Metafory_archetypy_i_paradoksy_organizacji

Podręczniki

 

K. Klincewicz (red.) Zarządzanie, organizacje i organizowanie - przegląd perspektyw teoretycznych. http://www.wz.uw.edu.pl/portaleFiles/6133-wydawnictwo-/Zarzadzanie,_organizacje-internet.pdf

(Podręcznik, wiele zagadnień)

 

M. Pawlak, Ł. Srokowski (red.) Pomiędzy i wewnątrz. Instytucje, organizacje i ich działania 

https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/5883/Pomiedzy_i_wewnatrz.pdf

(Wiele zagadnień)

 

Polityczny wymiar organizacji, organizacyjny wymiar polityki, władza

Radomir Miński Robert Michels jako prekursor socjologii organizacji

http://www.studiasocjologiczne.pl/pliki/Studia_Socjologiczne_2017_nr4_s.165_187.pdf

 

A.Z. Kamiński, B. Kamiński Grząskie podglebie kulturowe demokracji: Wokół teorii klasy rządzącej Gaetano Moski 

i „spiżowego prawa oligarchii” Roberta Michelsa 

http://www.chsp.waw.pl/images/wydania/2018/06_Kamiski.pdf

 

J. Miroński Władza i polityka w przedsiębiorstwie  

https://www.academia.edu/31137048/Władza_i_polityka_w_przedsiębiorstwie

 

E. Sanecka NADUŻYWANIE WŁADZY W ORGANIZACJI W PERSPEKTYWIE INTERDYSCYPLINARNEJ 

http://www.warszawa.janski.edu.pl/files/wydawnictwo/101.pdf

 

P. Górski Menedżerowie, ich władza i wiedza w perspektywie ideologicznej 

https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/bitstream/handle/item/83129/gorski_menedzerowie_ich_wladza_i_wiedza_2009.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Porządek nieformalny, patologie

A. Zbieg, B. Żak, P. Zaręba Analiza sieci w badaniach struktury organizacji

https://dbc.wroc.pl/Content/26131/PDF/Zbieg_Zak_Zareba_Analiza_sieci_w_badaniach.pdf

 

J. Krężlewski  Rodzaje grup nieformalnych w zakładach przemysłowych

https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/16421/1/017%20JERZY%20KRĘŻLEWSKI.pdf

 

J. Krężlewski Socjologiczna charakterystyka grupy nieformalnej

https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/17096/1/022%20JERZY%20KRĘŻLEWSKI.pdf

 

E. Gruszewska Rola instytucji nieformalnych w kształtowaniu ładu instytucjonalnego

https://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/bitstream/11320/7241/4/Rola_instytucji_nieformalnych_w_ksztaltowaniu_ladu.pdf

Zbysław Dobrowolski Patologie organizacyjne - kierunki przeciwdziałania. 

https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/bitstream/handle/item/10279/dobrowolski_patologie_organizacji_kierunki_przeciwdzialania_2015.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Witold Kieżun, Czterej jeźdźcy apokalipsy polskiej biurokracji, „Kultura”, 3/630 2000

http://witoldkiezun.com/docs/kultura_032000.htm

Jacek Pasieczny,  Patologie organizacji w okresie kryzysu

http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.ekon-element-000171254965

Anna Pietruszka-Ortyl, Dysfunkcje kultury organizacyjnej przedsiębiorstw – wyniki badań

https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=493942

Kultura organizacyjna

Ł. Sułkowski "Krytyczna wizja kultury organizacyjnej" https://pz.wz.uw.edu.pl/sites/default/files/artykuly/pz_4_2011-1_sulkowski.pdf 

C. Sikorski Kultury świata - kultury organizacji Zapiski z podróży

http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/bitstream/handle/11089/30637/Sikorski_kultury%20swiata.pdf?sequence=1&isAllowed=y

 

P. Krzyworzeka Kultura organizacyjna – ślepa uliczka teorii organizacji 

https://www.kozminski.edu.pl/fileadmin/wspolne_elementy/Jednostki/Czasopismo_MBA/Krzyworzeka_mba_2012_01_072_1_.pdf

 

Czesław Sikorski O zaletach słabej kultury organizacyjnej 

https://www.ipiss.com.pl/wp-content/uploads/downloads/2012/11/cz_sikorski_zzl_6_2008.pdf

Konflikty i zmiana

 

B. Kłusek - Wojciszke METODY ZARZĄDZANIA KONFLIKTEM W ORGANIZACJACH 

http://studiaimaterialy.pl/wp-content/uploads/2013/07/ZN-2012-ITiHM-BKłusekWojciszke.pdf

 

J. Skalik, J. Kacała (red.) Zmiana warunkiem 

sukcesu Współczesne uwarunkowania  i metody wspomagania procesu  zarządzania zmianami  

https://www.researchgate.net/publication/315834359_Koncepcja_zarzadzania_zmiana_w_organizacji

Ewa Więcek-Janka Zmiany i konflikty 

w organizacji

https://www.researchgate.net/publication/258219146_Zmiany_i_konflikty_w_organizacji 

Zarządzanie wiedzą, organizacje uczące się

I. Figurska KULTURA ORGANIZACJI A ZARZĄDZANIE WIEDZĄ W PRAKTYCE FUNKCJONOWANIA ORGANIZACJI 

https://www.pszw.edu.pl/images/publikacje/t088_pszw_2018_figurska_-_kultura_organizacji_a_zarzadzanie_wiedza_w_praktyce_funkcjonowania_organizacji.pdf

 

S. Flaszewska, A. Zakrzewska - Bielawska STRUKTURA ORGANIZACYJNA JAKO WSPARCIE DLA PROCESU DZIELENIA SIĘ WIEDZĄ W PRZEDSIĘBIORSTWIE 

http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/czasopisma/oik/numery/Documents/2017_2_176/flaszewska-zakrzewska-bielawska-struktura-organizacyjna-jako-wsparcie-dla-procesu-dzielenia-sie-wiedza-w-przedsiebiorstwie.pdf

 

Bogusław Kaczmarek ORGANIZACJA UCZĄCA SIĘ JAKO NOWA WARTOŚĆ FIRMY 

http://www.wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/56-2012/FRFU-56-457.pdf  

 

K. Olejniczak, A. Płoszaj, J. Rok Organizacyjne uczenie się i zarządzanie wiedzą – przegląd koncepcji 

http://www.euroreg.uw.edu.pl/dane/web_euroreg_publications_files/2337/organizacyjne_uczenie_sie_i_zarzadzanie_wiedza_-_przeglad_koncepcji_2012.pdf

D. Dobija Pomiar i sprawozdawczość kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa

https://books.google.pl/books?hl=pl&lr=&id=6ha_BWBf1G0C&oi=fnd&pg=PP1&dq=kapitał+intelektualny&ots=YTwSBzOv4j&sig=7b5Gt26G9Ygw_zcIH8WWK-10Pgk&redir_esc=y#v=onepage&q=kapitał%20intelektualny&f=false

 

E. Bombiak Kapitał intelektualny przedsi􏰁ębiorstwa – kluczowy maj􏰀ątek współczesnych organizacji 

http://www.tstefaniuk.uph.edu.pl/zeszyty/archiwalne/96-2013_7.pdf

 

A. Pobrotyn Znaczenie kapitału intelektualnego w zarządzaniu przedsiębiorstwem 

http://zn.wsbip.edu.pl/wydania/zeszyt1/sekcjaA/7.pdf

 

K. Leja Kapitał intelektualny

https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/14887/rozdzial%20I%20kapital.pdf?sequence=1

 

W. Harasim Wykorzystanie kapitału intelektualnego w zarządzaniu organizacją inteligentną dla tworzenia przewagi konkurencyjnej 

http://wsp.pl/file/1057_555324989.pdf

 

M. Soniewicki  Rola orientacji na wiedzę w kształtowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa w procesie internacjonalizacji 

http://www.wbc.poznan.pl/Content/325675/Soniewicki_Marcin_Rozprawa_doktorska.pdf

 

M. Plebańska Technologiczne narzędzia zarządzania wiedzą a innowacje w przedsiębiorstwach sektora MSP 

http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-6bddb077-e029-40f0-b447-e4982ee95389/c/Vistula-Zeszyty-naukowe-51_2016.105-117.pdf

Artykuły i teksty z zakresu socjologii instytucji totalnych i służb dyspozycyjnych

Ł. Posłuszny "Instytucje totalne dzisuaj: stan badań, krytyka, rekonfiguracje"

Download

R. Miński "Robert Michels jako prekursor socjologii organizacji"

J. Maciejewski „Sylwetka oficera Wojska Polskiego w dobie przemian ustrojowych. Kontekst socjologiczny”

 J. Maciejewski, Sylwetka oficera Wojska Polskiego w dobie przemian ...www.wuwr.com.pl/online-texts/download/106.html

A. Sułek „Polski szlak The American Soldier Przyczynek do historii wędrówek idei socjologicznych, 

http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-fb198f5f-9db7-4de5-81bc-938a2d3cb67d

A. Baranowska „Socjologia wojska w Polsce – pytania o przeszłośc, teraźniejszość i przyszłość subdyscypliny”, 

http://rhs.epigram.eu/index.php/rhs/article/view/72/72

A. Baranowska „Proces kształtowania się tożsamości w instytucji totalnej na przykładzie żołnierzy – mieszkańców obozu Babilon w Iraku

https://repozytorium.ukw.edu.pl/bitstream/handle/item/1841/Baranowska%20Proces%20ksztaltowania%20sie%20tozsamosci%20w%20instytucji%20totalnej%20na%20przykladzie%20zolnierzy%20mieszkancow%20obozu%20Babilon%20w%20Iraku.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Linki do inspirujących materiałów filmowych 

Przepraszam, jeśli niektóre linki okażą się zdezaktualizowane, to się niestety zdarza dość często. W takiej sytuacji pozostaje jedynie spróbować wyszukać samemu dostępną wersję materiału

 

„The Take” „Przejęcie” film Avi Lewisa i Naomi Klein 

http://www.youtube.com/watch?v=kSkWhzExGTM&feature=relmfu

"Przekręt w Enronie" http://www.dailymotion.com/video/x10icah_przekret-w-enronie-1-2_lifestyle

„Korporacja” – na podstawie książki Bakana https://www.youtube.com/watch?v=zntcfol4-c8

„Doktryna szoku” wersja polska w całości https://vimeo.com/34328142

„Spowiedź agenta” https://www.youtube.com/watch?v=ABDkaZjVjjo

"Spisek żarówkowy" http://vimeo.com/43241983

"Zasoby ludzkie - Inżynieria społeczna XX wieku". cz. I http://www.youtube.com/watch?v=1YQ_zeaGgig

"Zasoby ludzkie - Inżynieria społeczna XX wieku". cz. II http://www.youtube.com/watch?v=uuoVVa0JvRQ

„Money as Dept” https://www.youtube.com/watch?v=2nBPN-MKefA&list=PLmpODdsfprYH4Fhsso8PVPQBNxVDQSgb_ 

Marie i Marks. Czy marksistowskie idee są nadal aktualne? https://www.arte.tv/pl/videos/RC-016077/marie-i-marks/  link niestety nie działa, może komuś się uda odnaleźć ten materiał w sieci

The Moral Foundations of Politics with Ian Shapiro https://www.youtube.com/playlist?list=PL2FD48CE33DFBEA7E , w tym wykłady o marksizmie

O Marksie i marksizmie - dr hab. Tomasz Wiśniewski, Wydział Filozofii UW

https://smp.edu.pl/author/wisniewski/

bottom of page