top of page
Marcin Tobiasz

Zastępca dyrektora Instytutu Nauk Politycznych ds. naukowych i współpracy z zagranicą.

Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW. r. Obecnie na stanowisku adiunkta w Intytucie Nauk Politycznych UW i członek Zakładu Filozofii i Teorii Polityki. Od  roku akademickiego 2012/2013 kierownik studiów I stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych (wieczorowych) na kierunku politologia.

Ważniejsze publikacje: Pluralizm i demokracja – u źródeł filozofii politycznej Michaela Walzera, [w:] Świat i Polityka, Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki, 1-2/2002; Genealogia. Wiedza. Dyskurs. Mikrofizyka władzy wg Michela Foucault, [w:] Świat i Polityka, Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki, 1-2/2003; Czy wspólnota liberalna jest możliwa? Słów kilka o komunitarystycznej krytyce liberalizmu i pewnym projekcie Michaela Walzera, Studia Politologiczne vol. 7, Warszawa 2004; Teoria władzy Michela Foucault?, Studia Politologiczne vol. 8, Warszawa 2004; Etatyści, czy pluraliści. Dylematy brytyjskiej lewicy w pierwszej połowie dwudziestego wieku, Warszawa 2009; Rewolucja blairowska i ideologia lewicy brytyjskiej: czy istnieje jedna trzecia droga? Demokratyczny socjalizm w obliczu globalizacji, [w:] Era Blaira i Browna. Wybrane problemy polityczne rządów Partii Pracy w Zjednoczonym Królestwie 1997-2010, pod red. F. Gołembski, P. Biskup, M. Kaczorowska, Warszawa 2010; Polityzacja pluralizmu, czy pluralizacja polityki?, [w:] Paradoksy polityki, pod red. J. Ziółkowski, Warszawa 2013; Pluralizm polityczny, Postpolityka hasła [w:] Leksykon pojęć politycznych, pod red. M. Karwat, J. Ziółkowski, Warszawa 2013; Polityka jako deliberokracja, [w:] Metafory polityki 4, pod red. B. Kaczmarek, Warszawa 2013; Reprezentacja polityczna w świetle teorii demokracji deliberatywnej, [w:] Reprezentacja polityczna, pod red. T. Żyro, Warszawa 2013.

 

Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce.

Praca doktorska pt.: Teoria demokratycznego socjalizmu. Debaty intelektualne w Wielkiej Brytanii w latach 1884-1945.

Promotor prof. UW dr hab. Tomasz Żyro

Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Zięba, dr hab. Krzysztof Pieliński

 

Zatrudnienie w INP:

  • Specjalista naukowo-Techniczny 1.X.2007 – 16.III.2008

  • Asystent 17.III.2008 – 30.03.2009

  • Adiunkt mianowanie 1.X.2009 – 30.iX.2014

  • Adiunkt umowa 1.X.2014 – 30.09.2017

 

Zainteresowania badawcze:

pluralizm polityczny,

partycypacja polityczna,

teoria demokracji,

deliberacja,

reprezentacja polityczna,

biopolityka.

bottom of page