top of page
Sara2.jpg
Sara Burchert
 
 

Magister,  absolwentka Instytutu Nauk Politycznych, doktorantka Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW, praca doktorska powstaje pod kierownictwem prof. dr hab. Mirosława Karwata.

 

Zainteresowania badawcze:
 
 • Teoria polityki

 • Komunikowanie polityczne

 • Dyskurs publiczny

 • Mediatyzacja polityki, relacje człowiek-media

 • Mechanizmy władzy w przestrzeni językowej i symbolicznej

 • Marketing polityczny

 • Tożsamość partii politycznych w Polsce

   

Dotychczasowe publikacje:
 
 • SLD – problemy z tożsamością [w:] Studia Krytyczne 2/2016, Opole 2016, s.184-200.

 • Mediatyzacja świadomości społecznej i polityki [w:] Dialog edukacyjny. Kwartalnik pedagogiczno-społeczny, nr 3(37)/2017, Rybnik 2017, s. 40-42.                                 

 • Pluralizm mediów a pluralizm w mediach. Rola kreacyjna mediów w kształtowaniu płaszczyzny dyskursu publicznego [w:] K. A. Wojtaszczyk, P. Stawarz, J. Wiśniewska-Grzelak (red.),  Zmierzch demokracji liberalnej?, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2018, s. 151-162.

 • Dylematy tożsamości partii politycznych – rozmyte granice odrębności i identyfikacji [w:] Społeczeństwo i Polityka 1(54)/2018, Pułtusk 2018, s. 65-82.
   

Dydaktyka:
 
 • Marketing polityczny

   

Poza tym pojedyncze zajęcia z przedmiotów związanych z komunikowaniem, marketingiem i promocją polityków (Komunikowanie społeczne oraz interpersonalne, Public relations w działalności politycznej, Zarządzanie wizerunkiem, Metody reklamy i promocji, Kampanie wyborcze etc.)


 

bottom of page