top of page
Piotr Rutkowski.jpg
Piotr Rutkowski

Absolwent Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego (2016). Doktorant na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Pracę doktorską przygotowuje pod kierunkiem dr. hab. Jacka Ziółkowskiego.


Aktywność studencka:


W trakcie studiów I i II stopnia aktywnie uczestniczył w studenckim ruchu naukowym, najpierw jako członek i koordynator sekcji debat w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego, następnie jako prezes i założyciel organizacji "Alternatywa Studencka".

 

Zainteresowania badawcze:
 
 • Teoria / teorie polityki;

 • Filozofia polityki, myśl polityczna;

 • Metodologia nauk o polityce ze szczególnym uwzględnieniem hermeneutyki i interpretacjonizmu;

 • Teorie krytyczne;

 • Neuropolityka;

 • Neurowładza i psychowładza;

 • Relacje człowiek – technologia – polityka;

   

Dydaktyka:
 
 • Psychologia polityki

 • Współczesne teorie państwa

 

Kontakt:
 

piotr.rutkowski06@gmail.com

bottom of page