top of page
Tomek Rawski.jpg
Tomasz Rawski
 

Filolog i politolog. Choć właściwsza byłaby kolejność politolog, filolog.

 

Absolwent polonistycznych studiów licencjackich na Wydziale Polonistyki UW w specjalności filologia dla mediów. W 2017 r. uzyskał z wyróżnieniem tytuł magistra politologii na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych. Od 2017 r. doktorant na WNPiSM UW, piszący rozprawę doktorską na temat negocjacji politycznych.

 

Zainteresowania:

 

-     język polityki

-     negocjacje i debaty

-     erystyka i retoryka

-     humor polityczny i satyra polityczna

-     propaganda

 
Aktywność badawcza:

 

Uczestnik seminariów Obserwatorium Etyki Słowa organizowanych na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Członek polsko-czeskiego zespołu badawczego realizującego projekt Przemiany dyskursów przedwyborczych w Polsce i w Czechach po 1989 roku: gatunki polityczne, strategie komunikacyjne, wizerunki medialne. 

 

Publikacje:

 

Śmiech a władza. Przegląd społecznych funkcji komizmu, [w:] (red.) J. Ziółkowski, „Studia Politologiczne, Warszawa 2017, t. 41, s. 240.

 

Akredytacja czy dyskredytacja? Wizerunek Jarosława Kaczyńskiego w kabarecie „Ucho Prezesa”, [w:] B. Kaczmarek, M. Tobiasz, Autorytarne i manipulacyjne formy wpływu politycznego i władzy. Przyjęty do druku. 

 

„Jak Polak z Polakiem” : język, dyskusja, uzgadnianie, [w:] „Com.Press” 3(1) 2018, dostępny w internecie: https://compress.edu.pl/pl/e-wydania/jak-polak-z-polakiem-jezyk-dyskusja-uzgadnianie

 

W polityce, [w:] A. Budzyńska-Daca, E. Modrzejewska, Retoryka negocjacji. Scenariusze, Poltex, Warszawa 2018, roz. 5.

 

Kontakt

 

Mejl: tomasz-rawski@wp.pl


 

bottom of page