top of page

IV Konferencja Krytyczna w Trzebnicy

Zaktualizowano: 24 cze 2019

21-22 czerwca 2019 część pracowników oraz doktorantów naszego Zakładu uczestniczyła w czwartej edycji corocznej ogólnopolskiej konferencji politologicznej sieci krytycznej, której tytuł w tym roku brzmiał „30 lat neoliberalnych zmian w Polsce i Europie Środkowej - analiza krytyczna”. W tym roku mieliśmy okazję gościć w Trzebnicy. Organizatorem konferencji było Centrum im. Ignacego Daszyńskiego wraz z Foundation for European Progressive Studies wspierani przez politologów z Uniwersytetu Wrocławskiego.

Pogłębiona i żywa debata na konferencji toczyła się w panelach:

Pierwszy panel koncentrował się wokół pytania, czy transformacja systemowa była bezalternatywną koniecznością dziejową oraz analizował style socjotechniki transformacyjnej.

Drugi podjął problem horyzontu mentalno-ideologicznego „nowego człowieka i nowego społeczeństwa”.

Trzeci panel zajmował się postkomunistyczną transformacją w zwierciadle programów partyjnych.

Tematem czwartego panelu były owoce i wizytówki liberalno-konserwatywnej transformacji.

Szkolnictwo i nauka w trybach technokratyczno-biurokratycznej inżynierii społecznej było zaś tematyką panelu piątego.


W konferencji nasi pracownicy oraz doktoranci wzięli czynny udział zarówno w dyskusji, jak i w formie referatów. W panelu pierwszym doc. dr Bohdan Kaczmarek wygłosił referat pt. Czy można było uniknąć kapitalistycznej transformacji realnego socjalizmu? Prof. dr hab. Mirosław Karwat zaprezentował Style socjotechniki w polskiej transformacji. Typologia i diagnoza. W drugim panelu referat pt. Problemy liberalnej mentalności zaprezentował mgr Piotr Rutkowski. W trzecim panelu referat zatytułowany Kapitalizm tak, wypaczenia nie. Partie i ruchy lewicowe w Polsce wobec transformacji ustrojowej (do końca XX wieku) przedstawił prof. Rafał Chwedoruk z naszego Instytutu, zaś dr Przemysław Potocki z Instytutu Polityki Społecznej WNPISM UW scharakteryzował z perspektywy krytycznej Wizje kapitalizmu w programach polskich partii politycznych po 2004 roku. W części czwartej swoje wystąpienia zaprezentowali z naszego Zakładu prof. dr hab. Tadeusz Klementewicz Neoliberalna transformacja w procesie modernizacji polskiego społeczeństwa. Od Ursusa do Factory oraz mgr Sara Burchert Prywatyzacja pracy, wspólnoty, tożsamości – transformacja a przestrzeń relacji między człowiekiem a rynkiem pracy w III RP. W panelu dotyczącym szkolnictwa i nauki swój referat Bałamutność uniwersytetu przedsiębiorczego: od Okrągłego Stołu do zmian gowinowskich przedstawił dr hab. Filip Pierzchalski. Program konferencji
82 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page