top of page

IV Konferencja Krytyczna w Trzebnicy

Zaktualizowano: 24 cze 2019

21-22 czerwca 2019 część pracowników oraz doktorantów naszego Zakładu uczestniczyła w czwartej edycji corocznej ogólnopolskiej konferencji politologicznej sieci krytycznej, której tytuł w tym roku brzmiał „30 lat neoliberalnych zmian w Polsce i Europie Środkowej - analiza krytyczna”. W tym roku mieliśmy okazję gościć w Trzebnicy. Organizatorem konferencji było Centrum im. Ignacego Daszyńskiego wraz z Foundation for European Progressive Studies wspierani przez politologów z Uniwersytetu Wrocławskiego.

Pogłębiona i żywa debata na konferencji toczyła się w panelach:

Pierwszy panel koncentrował się wokół pytania, czy transformacja systemowa była bezalternatywną koniecznością dziejową oraz analizował style socjotechniki transformacyjnej.

Drugi podjął problem horyzontu mentalno-ideologicznego „nowego człowieka i nowego społeczeństwa”.

Trzeci panel zajmował się postkomunistyczną transformacją w zwierciadle programów partyjnych.

Tematem czwartego panelu były owoce i wizytówki liberalno-konserwatywnej transformacji.

Szkolnictwo i nauka w trybach technokratyczno-biurokratycznej inżynierii społecznej było zaś tematyką panelu piątego.


W konferencji nasi pracownicy oraz doktoranci wzięli czynny udział zarówno w dyskusji, jak i w formie referatów. W panelu pierwszym doc. dr Bohdan Kaczmarek wygłosił referat pt. Czy można było uniknąć kapitalistycznej transformacji realnego socjalizmu? Prof. dr hab. Mirosław Karwat zaprezentował Style socjotechniki w polskiej transformacji. Typologia i diagnoza. W drugim panelu referat pt. Problemy liberalnej mentalności zaprezentował mgr Piotr Rutkowski. W trzecim panelu referat zatytułowany Kapitalizm tak, wypaczenia nie. Partie i ruchy lewicowe w Polsce wobec transformacji ustrojowej (do końca XX wieku) przedstawił prof. Rafał Chwedoruk z naszego Instytutu, zaś dr Przemysław Potocki z Instytutu Polityki Społecznej WNPISM UW scharakteryzował z perspektywy krytycznej Wizje kapitalizmu w programach polskich partii politycznych po 2004 roku. W części czwartej swoje wystąpienia zaprezentowali z naszego Zakładu prof. dr hab. Tadeusz Klementewicz Neoliberalna transformacja w procesie modernizacji polskiego społeczeństwa. Od Ursusa do Factory oraz mgr Sara Burchert Prywatyzacja pracy, wspólnoty, tożsamości – transformacja a przestrzeń relacji między człowiekiem a rynkiem pracy w III RP. W panelu dotyczącym szkolnictwa i nauki swój referat Bałamutność uniwersytetu przedsiębiorczego: od Okrągłego Stołu do zmian gowinowskich przedstawił dr hab. Filip Pierzchalski. Program konferencji
80 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Mirosław Karwat "HUNWEJBINI BIBLIOMETRYCZNEJ „REWOLUCJI”

Mirosław Karwat HUNWEJBINI BIBLIOMETRYCZNEJ „REWOLUCJI” Imperium Bibliometrii atakuje. Chowaj się kto może… albo miej godność i daj odprawę harcownikom. 1. Komercyjno-biurokratyczna patopunktoza Defor

bottom of page