top of page

Scjentyzm nie wystarczy

Zaktualizowano: 9 gru 2022

Nasza Katedra wraz z kwartalnikiem „Myśl Polityczna” oraz „Rocznikiem Teorii Polityki” była organizatorem ogólnopolskiej konferencji „Scjentyzm nie wystarczy. Współczynnik humanistyczny w nauce o polityce”. Odbyliśmy ją hybrydowo 29 listopada b.r.


Zaproszenie-na-29-listopada_KTPiMP_UW-2
.pdf
Pobierz PDF • 321KB

Na program konferencji złożyły się dwa panele.

W pierwszym wystąpili:

Prof. Mirosław Karwat (UW) „Scjentystyczny a niescjentystyczny model nauki o polityce”

Prof. Bogdan Szlachta (UJ) „Humanistyczny rdzeń nauki o polityce”

Prof. Stanisław Filipowicz (UW) „O niezbędności hermeneutyki i walorach poznawczych interpretacjonizmu”

W drugi paneli wzięli udział:

Prof. Andrzej Szahaj (UMK) „Perspektywa kulturalistyczna a naukach społecznych i humanistycznych”

Prof. Włodzimierz Anioł (UW) „Politologia a literatura. Wkład wybranych gatunków pisarstwa w studia nad polityką”

Prof. Tadeusz Klementewicz „Wzorzec politologii humanistycznej”

Po wystąpieniach referentów w każdym z paneli toczyła się ożywiona dyskusja
107 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Tadeusz Klementewicz - Publicystyka i felietony

Zachęcamy do lektury tekstów prof. Tadeusza Klementewicza publikowanych na - stronie internetowej "Trybuny". Można je znaleźć pod linkiem https://trybuna.info/author/tadeusz-klementewicz/ - stronie in

Comments


bottom of page