top of page

Konferencja: Politologia teoretyczna w Polsce. Bilans 50-lecia

5 i 6 lipca b.r. byliśmy na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, który był organizatorem pierwszej z serii ogólnopolskich konferencji naukowych, których ambicją jest podsumowanie 50- lecia dorobku politologii teoretycznej w Polsce. Konferencję poprzedziło tradycyjne spotkanie kierowników katedr i zakładów teorii polityki polskich uniwersytetów.

Braliśmy w konferencji aktywny udział, w tym w przygotowaniu programu i materiałów do dyskusji a także wygłaszając referaty, moderując panele i wypowiadając się w dyskusji.

W radzie naukowej konferencji nasze środowisko reprezentowane było przez prof. Stanisława Filipowicza i prof. Mirosława Karwata, panel na temat statusu teoretycznego i metodologicznego politologii prowadził dr hab. Filip Pierzchalski, referaty w tym panelu wygłosili dr Jacek Ziółkowski i dr Bohdan Kaczmarek. Autorem tekstu referatu wprowadzającego do panelu Metodologiczne problemy związane z wyjaśnianiem i interpretacją był prof. Tadeusz Klementewicz, referaty w tym panelu wygłosili prof. Mirosław Karwat oraz mgr Tomasz Rawski.

Szczególowy program konferencji i informacje na temat dalszych planów w tym zakresie, w tym linki do wielu interesujących materiałów można znaleźć na stronach Wydziału Nauk Politycznych i dziennikarstwa UAM https://wnpid.amu.edu.pl/strona-glowna/kalendarz-wydarzen/wydarzenia/politologia-teoretyczna-w-polsce

Poniżej kilka zdjęć z konferencji114 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Nauka i szkolnictwo wyższe po Czarnku - debata ZNP

Związek Nauczycielstwa Polskiego, Szkolnictwa Wyższego i Nauki 10 stycznia 2024 zorganizowały debatę pt "Nauka i szkolnictwo wyższe po Czarnku". W debacie wziął udział m.in Minister Nauki i Szkolnictw

Tadeusz Klementewicz - Publicystyka i felietony

Zachęcamy do lektury tekstów prof. Tadeusza Klementewicza publikowanych na - stronie internetowej "Trybuny". Można je znaleźć pod linkiem https://trybuna.info/author/tadeusz-klementewicz/ - stronie in

Comments


bottom of page