top of page

Strona prywatna grupy pracowników, współpracowników  i doktorantów d. Zakładu Filozofii i Teorii Polityki INP UW, obecnie, po reorganizacji Wydziału, zespołu teorii polityki Katedry Teorii Polityki i Myśli Politycznej Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Zapraszamy studentów, nie tylko uczestników naszych zajęć, kolegów politologów i przedstawicieli innych dziedzin humanistyki i nauk społecznych, wszystkich interesujących się teoretyczną refleksją nad polityką i innymi obszarami życia społecznego. Na stronie publikujemy różnego rodzaju materiały pomocnicze do zajęć, wybrane nasze artykuły oraz linki do ciekawych materiałów dostępnych w sieci.

Informacje kontaktowe

Dawny Zakład Filozofii i Teorii Polityki Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego
Katedra Teorii Polityki i Myśli Politycznej Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego
Pracownicy i dyżury

Wiadomość wysłana, dziękujemy za kontakt

bottom of page