top of page

IV Kongres Politologii w Lublinie

Bezpośrednio ze Starej Jedlanki udaliśmy się do Lublina na IV Kongres Politologii.

Tradycyjnie już było to duże zgromadzenie badaczy - ponad 700 uczestników, obrady toczyły się w ponad 100 panelach oraz trzech sesjach plenarnych. Tego typu masowe imprezy poza zaletami mają też charakterystyczne wady świadczące o postępującej macdonaldyzacji nauki. Charakterystyczne dla skądinąd sprawnej organizacji Kongresu było wyraźne i znaczące zadbanie przez jego organizatorów o jego "dopieszczenie" przez obecnie sprawujących władzę, co nie było udziałem poprzednich kongresów.Paneliści końcowej sesji Kongresu


Wśród części uczestników, zwłaszcza w związku z kontrowersjami i sprzeciwem wielu środowisk wobec nowej ustawy o szkolnictwie wyższym, przesadnie określanej Konstytucją dla nauki, nie wywołało to entuzjazmu; wyrazem tego było wyjście niektórych osób z sali w trakcie wystąpienia Ministra Jarosława Gowina...


Zespół Zakładu Filozofii i Teorii Polityki aktywnie uczestniczył w pracach Kongresu i wydarzeniach towarzyszących:


- prof. Mirosław Karwat brał udział w charakterze panelisty w sesji plenarnej inaugurującej Kongres Państwo w czasach zmiany. Sądząc po intensywności oklasków po jego wystąpieniu, było ono bardzo ciepło przyjęte przez uczestników obrad;

- byliśmy gospodarzami dwuczęściowego panelu zamkniętego (97A i B) Determinanty i mechanizmy kumulacji, koncentracji i monopolizacji władzy politycznej. Moderatorem panelu był doc. dr Bohdan Kaczmarek, dyskutantem "instytucjonalnym" dr Marcin Tobiasz, z naszego Zakładu referaty wygłosili prof. Tadeusz Klementewicz Poligarchia. Instytucje, mechanizmy, strategie hegemonii klasowej w neoliberalnym kapitalizmie, mgr Aleksandra Spalińska Globalne imperium? Koncepcja NWO (New WorldOrder) a meta-władza systemu liberalnego, dr hab. Jacek Ziółkowski Mentalnościowo-osobowościowe uwarunkowania

legitymizowania procesów koncentracji władzy. Casus Polski, prof. Mirosław Karwat Interferencja i kumulacja ról politycznych jako przesłanka kumulacji i monopolizacji władzy;


- byliśmy również gospodarzem panelu otwartego (64) Źródła i mechanizmy patologizacji władzy i polityki . Moderatorem panelu był prof. Mirosław Karwat a wśród referentów z naszego Zakładu byli doc. dr Bohdan Kaczmarek Kryteria patologii polityki i władzy oraz ich funkcje w procesie zmian systemów społecznych, dr Marcin Tobiasz Deliberacja –ukryte źródło władzy w demokracji.


Szczegółowy program, nazwiska referentów i tytuły referatów są dostępne pod adresem https://phavi.umcs.pl/at/attachments/2018/0917/180240-program-szczegolowy-iv-ogolnopolskiego-kongresu-politologii-panstwo-w-czasach-zmiany.pdf


Informacje prasowe o Kongresie, także ze zdjęciami można znaleźć pod przykładowymi adresami:


https://www.dziennikwschodni.pl/lublin/przyjechali-politolodzy,n,1000227067.html


https://lubelski.pl/wystartowal-ogolnopolski-kongres-politologii-na-umcs-zdjecia/?cn-reloaded=1

53 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Nauka i szkolnictwo wyższe po Czarnku - debata ZNP

Związek Nauczycielstwa Polskiego, Szkolnictwa Wyższego i Nauki 10 stycznia 2024 zorganizowały debatę pt "Nauka i szkolnictwo wyższe po Czarnku". W debacie wziął udział m.in Minister Nauki i Szkolnictw

Tadeusz Klementewicz - Publicystyka i felietony

Zachęcamy do lektury tekstów prof. Tadeusza Klementewicza publikowanych na - stronie internetowej "Trybuny". Można je znaleźć pod linkiem https://trybuna.info/author/tadeusz-klementewicz/ - stronie in

Comments


bottom of page