top of page

Wykład prof. Mirosława Karwata na posiedzeniu Komitetu Nauk Politycznych PAN

10 lutego 2022 prof. Mirosław Karwat wygłosił wykład na posiedzeniu Komitetu Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk zatytułowany "Tożsamość dyscypliny nauki o polityce i administracji". Zapis video wystąpienia dostępny jest na portalu YouTube pod adresem:


Na stronie Komitetu Nauk Politycznych PAN są także odesłania do innych wykładów, których wygłaszanie stało się tradycją posiedzeń Komitetu

20 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Nauka i szkolnictwo wyższe po Czarnku - debata ZNP

Związek Nauczycielstwa Polskiego, Szkolnictwa Wyższego i Nauki 10 stycznia 2024 zorganizowały debatę pt "Nauka i szkolnictwo wyższe po Czarnku". W debacie wziął udział m.in Minister Nauki i Szkolnictw

Tadeusz Klementewicz - Publicystyka i felietony

Zachęcamy do lektury tekstów prof. Tadeusza Klementewicza publikowanych na - stronie internetowej "Trybuny". Można je znaleźć pod linkiem https://trybuna.info/author/tadeusz-klementewicz/ - stronie in

bottom of page