top of page

Wykład prof. Mirosława Karwata na posiedzeniu Komitetu Nauk Politycznych PAN

10 lutego 2022 prof. Mirosław Karwat wygłosił wykład na posiedzeniu Komitetu Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk zatytułowany "Tożsamość dyscypliny nauki o polityce i administracji". Zapis video wystąpienia dostępny jest na portalu YouTube pod adresem:

https://www.youtube.com/watch?v=YI4HnJ43gCM


Na stronie Komitetu Nauk Politycznych PAN są także odesłania do innych wykładów, których wygłaszanie stało się tradycją posiedzeń Komitetu

https://knpol.pan.pl/pl/

15 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Mirosław Karwat O infantylizacji nauki * W licznych analizach kierunku ewolucji wzorców cywilizacyjno-kulturowych przewija się wymowny wątek. Jest nim postępująca tendencja do infantylizacji[1] - wido

bottom of page