top of page

„Współczesne modele wyjaśniania polityki” konferencja w Starej Jedlance

W dniach 23 i 24 maja b.r. w Starej Jedlance byliśmy organizatorem ogólnopolskiej konferencji naukowej „Współczesne modele wyjaśniania polityki”. Było to już kolejne zgromadzenie badaczy teorii polityki w tym miejscu, konferencje te stały się już tradycją, przerwaną niestety ostatnio przez obostrzenia covidowe.

Tym razem konferencja miała szczególny charakter, uświetniły ją spóźnione obchody 45 – lecia pracy zawodowej Profesorów Mirosława Karwata i Tadeusza Klementewicza.

Jubilatom życzenia złożył i przekazał list oraz obrazy ufundowane przez Dziekana dr hab. Daniela Przastka – Prodziekan i Kierownik Jednostki Dydaktycznej WNPiSM UW dr hab. Maciej Raś. Życzenia od środowiska badaczy teorii polityki przekazał nestor naszej dyscypliny Profesor Zbigniew Blok z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Intensywna była także merytoryczna część konferencji, której program udało się w pełni zrealizować:

Program konferencji:


PROGRAM KONFERENCJI_Stara Jedlanka_2022
.pdf
Download PDF • 218KB

Poniżej trochę zdjęć:56 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Mirosław Karwat O infantylizacji nauki * W licznych analizach kierunku ewolucji wzorców cywilizacyjno-kulturowych przewija się wymowny wątek. Jest nim postępująca tendencja do infantylizacji[1] - wido

bottom of page