top of page

Ogólnopolski zjazd katedr i zakładów teorii polityki w Toruniu

Zaktualizowano: 5 cze 2019


W tym roku Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu był organizatorem kolejnego Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr i Zakładów Teorii Polityki. Tematem wiodącym konferencji były Rekonfiguracje teorii polityki. Niemal wszyscy pracownicy i doktoranci naszego zakładu wzięli udział w obradach, wygłosiliśmy na nich wiele referatów i braliśmy aktywny udział w dyskusji.

W panelu zatytułowanym Rekonfiguracje pola badawczego politologii: potencjał teorii polityki w eksploracji „tradycyjnie niepolitologicznych” obszarów badawczych wprowadzający referat pt Teoria polityki a badanie pozornie niepolitycznych sfer życia społecznego wygłosił doc dr Bohdan Kaczmarek, zaś jeden koreferatów mgr Sara Burchert, która podjęła bardzo aktualne i jednocześnie teoretycznie ważne zagadnienie Teoria polityki na polu badawczym naukometrii: Możliwości wykorzystania „politologicznej wyobraźni” do analizy naukometrii.

Wiodący referat w moderowanym przez dr hab. Filipa Pierzchalskiego panelu Rekonfiguracje podejść teoretycznych w politologii: potencjał włączania dorobku innych dyscyplin w eksplorację „tradycyjnie politologicznych” obszarów badawczych przedstawił dr hab. Jacek Ziółkowski, który swój referat zatytułował Kontekst społeczny, horyzonty i inspiracje poznawcze współczesnej teorii polityki – aplikacja nowych dyscyplin i subdyscyplin badawczych w analizach politologicznych. Wśród koreferentów byli mgr Piotr Rutkowski Neurobiologia w badaniu polityki: Neuropolityka i wkład badań neurobiologicznych w rozumienie zjawisk politycznych oraz mgr Tomasz Rawski Założenia i walory poznawcze politolingwistyki – lingwistyczna analiza hejtu jako formy kontestacji politycznej.

W trzecim panelu konferencji zatytułowanym Spór o status współczesnej teorii polityki: między filozofią normatywną a teorią empiryczną jeden z referatów przedstawił prof. dr hab. Tadeusz Klementewicz Socjoekonomiczna teoria polityki w turbokapitalizmie.


Program konferencji był następujący:


Pierwszy dzień (30.05.2019 r.)

Panel merytoryczny I Rekonfiguracje pola badawczego politologii: potencjał teorii polityki w eksploracji „tradycyjnie niepolitologicznych” obszarów badawczych Referat wiodący: Teoria polityki a badanie pozornie niepolitycznych sfer życia społecznego (B. Kaczmarek) Koreferaty: Teoria polityki na polu badawczym ekonomii: Polityka i politologia wobec darwinistycznych tendencji współczesnej ekonomii (J. Golinowski) Teoria polityki na polu badawczym naukometrii: Możliwości wykorzystania „politologicznej wyobraźni” do analizy naukometrii (S. Burchert) Teoria polityki na polu badawczym kulturoznawstwa: Studia kulturowe a badanie polityki(K. Minkner) Teoria polityki na polu badawczym energetyki: Studia nad transformacją polityczną i gospodarczą a studia nad transformacją energetyczną (R. Rosicki) Teoria polityki na polu badawczym socjologii: Politologiczne wyjaśnianie interakcji społecznych życia codziennego – koncepcja nanowładzy (W. Szewczak)

Panel II Rekonfiguracje podejść teoretycznych w politologii: potencjał włączania dorobku innych dyscyplin w eksplorację „tradycyjnie politologicznych” obszarów badawczych Referat wiodący: Kontekst społeczny, horyzonty i inspiracje poznawcze współczesnej teorii polityki – aplikacja nowych dyscyplin i subdyscyplin badawczych w analizach politologicznych (J. Ziółkowski) Koreferaty: Matematyczne teorie systemów dynamicznych w badaniu polityki: Teorie bifurkacji a systemy polityczne (R. Bäcker) Neurobiologia w badaniu polityki: Neuropolityka i wkład badań neurobiologicznych w rozumienie zjawisk politycznych (P. Rutkowski) Socjologiczna teoria systemów społecznych w badaniu polityki: Możliwości eksplanacyjne podejścia systemowego wobec zmian w rozumieniu fundamentalnych kategorii politologicznych (J. Wieczorek-Orlikowska) Językoznawstwo w badaniu polityki: Założenia i walory poznawcze politolingwistyki – lingwistyczna analiza hejtu jako formy kontestacji politycznej (T. Rawski) Wiedza o kulturze popularnej w badaniu polityki: Zombie jako wyzwanie dla refleksji teoriopolitycznej i dydaktyki politologii (P. Ścigaj)


Drugi dzień (31.05.2019 r.) Spór o status współczesnej teorii polityki: między filozofią normatywną a teorią empiryczną Referaty: Politologia jako dyscyplina empiryczna: eksperyment i obserwacja w budowaniu teorii polityki (M. Pierzgalski) Rekonstrukcja jako przykład podejścia interpretacjonistycznego w teorii polityki (J. Węgrzecki) Socjoekonomiczna teoria polityki w turbokapitalizmie (T. Klementewicz) Jak badać dedukcyjne teorie polityczne? Uwagi metodologiczne na temat struktury i metod badania dedukcyjnych teorii politycznych na przykładzie libertariańskiej teorii sprawiedliwości (Ł. Dominiak) Jaką teorię polityki otrzymujemy w filozofii reformy nauki ministra Jarosława Gowina? (Ł. Młyńczyk)

W trakcie zjazdu uzgodniono następne spotkanie za rok w Bydgoszczy, jego organizacji podjął się Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, postanowiono kontynuować dalej wydawanie Rocznika Teorii Polityki, do finansującego pismo konsorcjum zakładów i katedr zadeklarowały przystąpienie kolejne ośrodki, dyskutowano także nad problemem kryteriów, które powinny być stosowane przy zaliczaniu prac badawczych, publikacji i dorobku naukowego uczonych do nauk o polityce i administracji.
157 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Mirosław Karwat "HUNWEJBINI BIBLIOMETRYCZNEJ „REWOLUCJI”

Mirosław Karwat HUNWEJBINI BIBLIOMETRYCZNEJ „REWOLUCJI” Imperium Bibliometrii atakuje. Chowaj się kto może… albo miej godność i daj odprawę harcownikom. 1. Komercyjno-biurokratyczna patopunktoza Defor

Comments


bottom of page