top of page

Kultura antypolityki. Doświadczenia polskie i badania komparytystyczne

W dniu 08.12.2022 członkowie Katedry Teorii Polityki i Myśli Politycznej Uniwersytetu Warszawskiego wraz z Zakładem Badań nad Społeczeństwami Wielokulturowymi, Uniwersytetu Jagiellońskiego odbyli wspólne webinarium naukowe pt.: Kultura antypolityki. Doświadczenia polskie i badania komparatystyczne. Celem spotkania była wymiana refleksji na temat samego zjawiska antypolityki, próba zdefiniowania kultury anty-polityki, nakreślenie stanu dotychczasowych badań w zakresie tego fenomenu oraz jego odniesienie do specyfiki polskiego systemu politycznego. Było to spotkanie różnych perspektyw badawczych, podejść, doświadczeń, charakterystycznych dla badań politologicznych z jednej strony, a z drugiej kulturoznawczych i antropologicznych. W trakcie referatów i dyskusji podejmowano wątki definicyjne, teoretyczne, lecz także warunki operacjonalizacji i badań nad kulturą antypolityki. Seminarium obejmowało wystąpienia referatowe w dwóch panelach :

Panel 1. Moderator dr hab. Jacek Ziółkowski UW

1. dr Marcin Tobiasz UW „Demokracja, depolityzacja, dezintegracja - wokół kultury anty-polityki w Polsce i na świecie”

2. dr hab. Filip Pierzchalski UW „Emocje i kultura antypolityki”

3. mgr Tomasz Rawski UW

„Język antypolityki w przemówieniach polskich liderów politycznych”

Panel 2. Moderator: dr hab. Monika Banaś, prof. UJ

1. dr hab. Dariusz Juruś, prof. UJ „O wartościach w polityce”

2. dr hab. Monika Banaś, prof. UJ „Formy postpolityki jako oblicza ponowoczesnej kultury politycznej”

3. dr Renata Hołda UJ „Performans jako narzędzie komunikacji politycznej”

W drugiej części spotkania uczestnicy odbyli interesującą dyskusję, zarówno nad samymi referatami jak i szerzej tematem spotkania, w różnych płaszczyznach. Mamy nadzieję, iż to pierwsze spotkanie z Kolegami i Koleżankami z UJ, zostanie kontynuowane w toku dalszej współpracy.

51 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Nauka i szkolnictwo wyższe po Czarnku - debata ZNP

Związek Nauczycielstwa Polskiego, Szkolnictwa Wyższego i Nauki 10 stycznia 2024 zorganizowały debatę pt "Nauka i szkolnictwo wyższe po Czarnku". W debacie wziął udział m.in Minister Nauki i Szkolnictw

Tadeusz Klementewicz - Publicystyka i felietony

Zachęcamy do lektury tekstów prof. Tadeusza Klementewicza publikowanych na - stronie internetowej "Trybuny". Można je znaleźć pod linkiem https://trybuna.info/author/tadeusz-klementewicz/ - stronie in

Comments


bottom of page