top of page

Badanie pt. AKTUALNY STAN I PRZYSZŁOŚĆ POLSKIEJ POLITOLOGII W OCENIE BADACZEK I BADACZY

Szanowni Państwo,


będziemy zobowiązani za udział w badaniu pt. AKTUALNY STAN I PRZYSZŁOŚĆ POLSKIEJ POLITOLOGII W OCENIE BADACZEK I BADACZY. Formularz znajduje się pod tymLINKIEM (można również przekleić ten adres do wyszukiwarki:https://forms.office.com/e/y21P9kKuXy).


Formularz można wypełniać do 19 marca br.


Formularz służy badaniu, jak polscy politolodzy i politolożki postrzegają swoją dyscyplinę naukową, jak widzą jej przyszłość oraz jakie są ich opinie dotyczące pożądanych kierunków zmian na jej gruncie. Państwa odpowiedzi pozwolą odtworzyć obraz przekonań dotyczących dyscypliny nauki o polityce i administracji, jej stanu i dalszego rozwoju.

Badanie jest całkowicie anonimowe. Nie zbieramy danych osobowych respondentów. Informacje pozyskane dzięki niniejszemu formularzowi będą wykorzystane wyłącznie do przeprowadzenia analiz metanaukowych (badań nad dyscypliną nauki o polityce i administracji). Pozyskane dzięki Państwu informacje będą również podstawą do przygotowania opracowań naukowych. Formularz składa się z 6 sekcji, zawierających łącznie 19 pytań (14 pytań zamkniętych, 5 pytań otwartych). Czas uzupełniania formularza to ok. 7-10 minut. W razie potrzeby prosimy o kontakt z dr. Piotrem Obaczem (Uniwersytet Jagielloński, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych, Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Historii Polskiej Myśli Politycznej):piotr.obacz@uj.edu.pl.

36 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Mirosław Karwat O infantylizacji nauki * W licznych analizach kierunku ewolucji wzorców cywilizacyjno-kulturowych przewija się wymowny wątek. Jest nim postępująca tendencja do infantylizacji[1] - wido

bottom of page