top of page

5 Ogólnopolski Kongres Politologii „Polityka ładu. Polityka chaosu”W dniach 21 – 23 września b.r. odbywał się we Wrocławiu 5 Kongres Politologii. Braliśmy w nim aktywny udział. Profesorowie z naszej Katedry Stanisław Filipowicz i Mirosław Karwat byli członkami Komitetu Honorowego Kongresu.

Prof. Mirosław Karwat był moderatorem panelu „Integracja-dezintegracja-reintegracja/ Procesualny cykl polityki”, wygłosił także referat pt. „Populizm jako żywa antynomia” w panelu „Populizm nasz powszedni”.

Prof. Tadeusz Klementewicz przedstawił referat „Uniwersalne problemy metodologiczne w analizie politologicznej. W stronę strategii problemowej badania polityki” w panelu „Między lokalną tożsamością badawczą a międzynarodowymi modelami i standardami – w poszukiwaniu drogi rozwoju metodologii w Polsce” oraz referat „Teoria polityki – pięć dekad refleksji nad strategią badania życia politycznego społeczeństwa. Plusy dodatnie i plusy ujemne” w panelu „Chaotyczni politolodzy w dobie chaosu? Spór o profil kształcenia i kwalifikacji politologów” prowadzonym przez dr hab. Filipa Pierzchalskiego.

Dr hab. Jacek Ziółkowski był gospodarzem panelu „Kultura antypolityki w Polsce” przedstawiając wraz z mgr Piotrem Rutkowskim referat „Partycypacyjny wymiar anty-polityki – doświadczenia polskie” a dr Marcin Tobiasz wystąpił w tym panelu z referatem „Polityczny potencjał anty-polityki”. W tym samym panelu dr hab. Filip Pierzchalski prezentował referat „Zwrot post-ideologiczny a rozwój kultury anty-polityki”. Braliśmy też udział w towarzyszącym Kongresowi spotkaniu sieci politologii krytycznej.

Szczegółowe informacje o Kongresie dostepne sa na stronie:

https://5kongres.uni.wroc.pl

11 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Mirosław Karwat O infantylizacji nauki * W licznych analizach kierunku ewolucji wzorców cywilizacyjno-kulturowych przewija się wymowny wątek. Jest nim postępująca tendencja do infantylizacji[1] - wido

bottom of page