top of page

45 - lecie pracy naukowej prof. dr hab. Mirosława Karwata

45 lecie pracy naukowej prof. Mirosława Karwata


Nie tak dawno minęło 45 lat pracy naukowej prof. Mirosława Karwata. Pandemia, niestety, uniemożliwia nam zorganizowanie szerszego spotkania z tej okazji, cały czas mamy to w planie. Powiódł się jednak zamiar wydania z tej okazji księgi jubileuszowej. Pod redakcją Filipa Pierzchalskiego, Marcina Tobiasza i Jacka Ziółkowskiego ukazała praca zbiorowa pt. „Podmiot – kultura – socjotechnika. Wokół holistycznej interpretacji polityki”, w której swoje teksty zamieściło dwudziestu pięciu autorów – politologów, socjologów, filozofów, wychowanków Profesora, Jego kolegów i współpracowników, zainspirowanych naukową twórczością i charyzmatyczną osobowością intelektualną Jubilata. W książce znalazły się prace badaczy z uniwersyteckich ośrodków z Bydgoszczy, Gdańska, Katowic, Krakowa, Lublina, Opola, Poznania, Szczecina, Torunia, Warszawy, Wrocławia, Zielonej Góry.

Krąg nie tylko teoretyków polityki, inspirujących się dokonaniami prof. Karwata w obszarze refleksji i badań nad polityką i politologią, metodologią nauk, wreszcie socjotechniką jest bardzo szeroki, świadczy o rozległości oddziaływania myśli i postawy Profesora. Jesteśmy dumni, że nasza Katedra i środowisko politologiczne UW ma w swoim składzie uczonego o takim autorytecie.
Wokol holist. interp
. polit yki_spis tre
Download POLIT YKI_SPIS TRE • 1.75MB


Autorzy i współpracownicy Profesora spotkali się 22 stycznia na spotkaniu autorskim online poświęconym opublikowanej książce oraz twórczości Profesora Karwata. Przeciągająca się do godzin nocnych ożywiona, często bardzo osobista, dyskusja toczyła się wokół następujących zagadnień i wprowadzających referatów:

1. W stronę szkoły teoretycznej (wprowadzanie do dyskusji dr Paweł Ścigaj, UJ).

2. W stronę rozważań o kulturze, podmiocie i podmiotowości (wprowadzenie do dyskusji prof. Kamil Minkner, UO).

3. W stronę rozważań o socjotechnice i manipulacji (wprowadzenie do dyskusji prof. Magdalena Mikołajczyk, UP w Krakowie)

4. Kwestie sporne i wyzwania w obrębie refleksji teoretycznej (wprowadzenie do dyskusji prof. Jan P. Hudzik, UMCS).

196 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Mirosław Karwat O infantylizacji nauki * W licznych analizach kierunku ewolucji wzorców cywilizacyjno-kulturowych przewija się wymowny wątek. Jest nim postępująca tendencja do infantylizacji[1] - wido

bottom of page