top of page

45 - lecie pracy naukowej prof. dr hab. Mirosława Karwata

45 lecie pracy naukowej prof. Mirosława Karwata


Nie tak dawno minęło 45 lat pracy naukowej prof. Mirosława Karwata. Pandemia, niestety, uniemożliwia nam zorganizowanie szerszego spotkania z tej okazji, cały czas mamy to w planie. Powiódł się jednak zamiar wydania z tej okazji księgi jubileuszowej. Pod redakcją Filipa Pierzchalskiego, Marcina Tobiasza i Jacka Ziółkowskiego ukazała praca zbiorowa pt. „Podmiot – kultura – socjotechnika. Wokół holistycznej interpretacji polityki”, w której swoje teksty zamieściło dwudziestu pięciu autorów – politologów, socjologów, filozofów, wychowanków Profesora, Jego kolegów i współpracowników, zainspirowanych naukową twórczością i charyzmatyczną osobowością intelektualną Jubilata. W książce znalazły się prace badaczy z uniwersyteckich ośrodków z Bydgoszczy, Gdańska, Katowic, Krakowa, Lublina, Opola, Poznania, Szczecina, Torunia, Warszawy, Wrocławia, Zielonej Góry.

Krąg nie tylko teoretyków polityki, inspirujących się dokonaniami prof. Karwata w obszarze refleksji i badań nad polityką i politologią, metodologią nauk, wreszcie socjotechniką jest bardzo szeroki, świadczy o rozległości oddziaływania myśli i postawy Profesora. Jesteśmy dumni, że nasza Katedra i środowisko politologiczne UW ma w swoim składzie uczonego o takim autorytecie.
Wokol holist. interp
. polit yki_spis tre
Pobierz POLIT YKI_SPIS TRE • 1.75MB


Autorzy i współpracownicy Profesora spotkali się 22 stycznia na spotkaniu autorskim online poświęconym opublikowanej książce oraz twórczości Profesora Karwata. Przeciągająca się do godzin nocnych ożywiona, często bardzo osobista, dyskusja toczyła się wokół następujących zagadnień i wprowadzających referatów:

1. W stronę szkoły teoretycznej (wprowadzanie do dyskusji dr Paweł Ścigaj, UJ).

2. W stronę rozważań o kulturze, podmiocie i podmiotowości (wprowadzenie do dyskusji prof. Kamil Minkner, UO).

3. W stronę rozważań o socjotechnice i manipulacji (wprowadzenie do dyskusji prof. Magdalena Mikołajczyk, UP w Krakowie)

4. Kwestie sporne i wyzwania w obrębie refleksji teoretycznej (wprowadzenie do dyskusji prof. Jan P. Hudzik, UMCS).

203 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Nauka i szkolnictwo wyższe po Czarnku - debata ZNP

Związek Nauczycielstwa Polskiego, Szkolnictwa Wyższego i Nauki 10 stycznia 2024 zorganizowały debatę pt "Nauka i szkolnictwo wyższe po Czarnku". W debacie wziął udział m.in Minister Nauki i Szkolnictw

Tadeusz Klementewicz - Publicystyka i felietony

Zachęcamy do lektury tekstów prof. Tadeusza Klementewicza publikowanych na - stronie internetowej "Trybuny". Można je znaleźć pod linkiem https://trybuna.info/author/tadeusz-klementewicz/ - stronie in

Comentarios


bottom of page